Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng may Nhật Bản

Đơn hàng may Nhật Bản

Tuyển 8 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại Gifu thi 17/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 8 Nữ đơn hàng may mặc công việc may quần áo thời trang tại tỉnh Gifu Nhật Bản thi tuyển ngày 17/11/2019 lương...

Cần tuyển 15 Nữ đơn hàng may mặc tại Hiroshima thi 12/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 15 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 12/11/2019 lương cơ bản 147.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 18 Nữ đơn hàng may mặc tại Aichi thi 18/10/2019

Cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 18/10/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 21 Nữ đơn hàng may mặc tại Hyogo thi 19/9/2019

Cần tuyển gấp 21 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 19/9/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ đơn hàng may mặc tại Yamagata thi 25/8/2019

Cần tuyển gấp 30 Nữ đơn hàng may mặc công việc may quần áo thời trang tại tỉnh Yamagata Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ đơn hàng may mặc tại Aichi thi 28/8/2019

Cần tuyển gấp 9 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương cơ bản 135.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ đơn hàng may mặc tại Fukui thi 19/8/2019

Cần tuyển gấp 6 Nữ đơn hàng may mặc may quần áo thể thao tại tỉnh Fukui Nhật Bản thi tuyển ngày 19/8/2019 lương cơ bản 136.000 Yên/tháng chưa...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 2 Nữ đơn hàng may mặc tại Fukui thi 19/8/2019

Cần tuyển gấp 2 Nữ đơn hàng may mặc công việc may quần áo thể thao tại tỉnh Fukui Nhật Bản thi tuyển ngày 19/8/2019 lương...

Tuyển 3 Nữ đơn hàng may mặc làm tại Ibaraki thi 25/7/2019

Tuyển 3 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản thi tuyển ngày 25/7/2019 lương cơ bản 135.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 40 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại Hiroshima thi 18/1/2019

Thông báo cần tuyển 40 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản. thi tuyển ngày 18/1/2019 lương cơ bản 146.000...