Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng may Nhật Bản

Đơn hàng may Nhật Bản

Tuyển 8 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại Gifu thi 17/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 8 Nữ đơn hàng may mặc công việc may quần áo thời trang tại tỉnh Gifu Nhật Bản thi tuyển ngày 17/11/2019 lương...

Cần tuyển 15 Nữ đơn hàng may mặc tại Hiroshima thi 12/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 15 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 12/11/2019 lương cơ bản 147.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 18 Nữ đơn hàng may mặc tại Aichi thi 18/10/2019

Cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 18/10/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 21 Nữ đơn hàng may mặc tại Hyogo thi 19/9/2019

Cần tuyển gấp 21 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 19/9/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ đơn hàng may mặc tại Yamagata thi 25/8/2019

Cần tuyển gấp 30 Nữ đơn hàng may mặc công việc may quần áo thời trang tại tỉnh Yamagata Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 9 Nữ đơn hàng may mặc tại Aichi thi 28/8/2019

Cần tuyển gấp 9 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương cơ bản 135.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 6 Nữ đơn hàng may mặc tại Fukui thi 19/8/2019

Cần tuyển gấp 6 Nữ đơn hàng may mặc may quần áo thể thao tại tỉnh Fukui Nhật Bản thi tuyển ngày 19/8/2019 lương cơ bản 136.000 Yên/tháng chưa...
Đơn hàng may mặc Nhật Bản

Tuyển 2 Nữ đơn hàng may mặc tại Fukui thi 19/8/2019

Cần tuyển gấp 2 Nữ đơn hàng may mặc công việc may quần áo thể thao tại tỉnh Fukui Nhật Bản thi tuyển ngày 19/8/2019 lương...

Tuyển 3 Nữ đơn hàng may mặc làm tại Ibaraki thi 25/7/2019

Tuyển 3 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản thi tuyển ngày 25/7/2019 lương cơ bản 135.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 40 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại Hiroshima thi 18/1/2019

Thông báo cần tuyển 40 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản. thi tuyển ngày 18/1/2019 lương cơ bản 146.000...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie thi tuyển tháng 1.2021 Đơn hàng tiện robot là trong những đơn hàng xkld...