Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng kỹ năng đặc định Nhật Bản

Đơn hàng kỹ năng đặc định Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại SAGA...

Tuyển 30 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại SAGA thi 29/9/2020 lương cơ bản 151.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....