Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng kỹ năng đặc định Nhật Bản

Đơn hàng kỹ năng đặc định Nhật Bản

Đơn hàng nam cơm hộp làm việc tại nagano thi tuyển...

Tuyển 4 nam làm cơm hộp làm việc tại tỉnh Nagano nghiệp đoàn torien làm thêm nhiều.  Đây là 1 trong những đơn hàng đi Nhật mới...