Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng đóng gói công nghiệp

Đơn hàng đóng gói công nghiệp

don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 3 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại SHIZUOKA thi 23/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 3 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh SHIZUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 23/3/2020 lương cơ bản 152.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 35 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại OSAKA thi 29/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 35 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh OSAKA Nhật Bản thi tuyển ngày 29/3/2020 lương cơ bản 152.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 36 Nữ đơn hàng đóng gói hàng tại TOKYO thi 15/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 36 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh TOKYO Nhật Bản thi tuyển ngày 15/3/2020 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 150 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại SAITAMA thi 16/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 150 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 16/3/2020 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển gấp 150 Nữ đơn hàng đóng gói thùng catton tại Osaka thi 25/2/2020

Công ty cần tuyển gấp 150 Nữ đơn hàng đóng gói thùng catton tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 25/2/2020 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 12 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm tại EHIME thi 16/12/2019

Công ty cần tuyển gấp 12 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm hoa quả tại tỉnh Ehime Nhật Bản thi tuyển ngày 16/12/2019 lương cơ bản 145.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 6 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm tại Mie thi 14/12/2019

Công ty cần tuyển gấp 6 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm rau trong siêu thị tại tỉnh Mie Nhật Bản thi tuyển ngày 14/12/2019 lương...

Tuyển 3 Nam đơn hàng đóng gói thực phẩm tại TOCHIGI thi 23/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 3 Nam đơn hàng đóng gói và chế biến thực phẩm tại tỉnh Tochigi Nhật Bản thi tuyển ngày 23/11/2019 lương cơ bản 152.000...
don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 12 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại Aichi thi 5/12/2019

Công ty cần tuyển gấp 12 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 5/12/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm...
Công việc đơn hàng đóng gói nhật bản là gì

Tuyển 60 Nữ đơn hàng đóng gói sản phẩm tại SHIZUOKA thi 23/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 60 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm tại tỉnh SHIZUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 23/11/2019 lương cơ bản 148.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...