Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng đóng gói công nghiệp

Đơn hàng đóng gói công nghiệp

don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 3 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại SHIZUOKA thi 23/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 3 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh SHIZUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 23/3/2020 lương cơ bản 152.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 35 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại OSAKA thi 29/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 35 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh OSAKA Nhật Bản thi tuyển ngày 29/3/2020 lương cơ bản 152.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 36 Nữ đơn hàng đóng gói hàng tại TOKYO thi 15/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 36 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh TOKYO Nhật Bản thi tuyển ngày 15/3/2020 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 150 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại SAITAMA thi 16/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 150 Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 16/3/2020 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển gấp 150 Nữ đơn hàng đóng gói thùng catton tại Osaka thi 25/2/2020

Công ty cần tuyển gấp 150 Nữ đơn hàng đóng gói thùng catton tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 25/2/2020 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 12 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm tại EHIME thi 16/12/2019

Công ty cần tuyển gấp 12 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm hoa quả tại tỉnh Ehime Nhật Bản thi tuyển ngày 16/12/2019 lương cơ bản 145.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 6 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm tại Mie thi 14/12/2019

Công ty cần tuyển gấp 6 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm rau trong siêu thị tại tỉnh Mie Nhật Bản thi tuyển ngày 14/12/2019 lương...

Tuyển 3 Nam đơn hàng đóng gói thực phẩm tại TOCHIGI thi 23/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 3 Nam đơn hàng đóng gói và chế biến thực phẩm tại tỉnh Tochigi Nhật Bản thi tuyển ngày 23/11/2019 lương cơ bản 152.000...
don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 12 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại Aichi thi 5/12/2019

Công ty cần tuyển gấp 12 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 5/12/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm...
Công việc đơn hàng đóng gói nhật bản là gì

Tuyển 60 Nữ đơn hàng đóng gói sản phẩm tại SHIZUOKA thi 23/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 60 Nữ đơn hàng đóng gói thực phẩm tại tỉnh SHIZUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 23/11/2019 lương cơ bản 148.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie thi tuyển tháng 1.2021 Đơn hàng tiện robot là trong những đơn hàng xkld...