Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng đóng gói công nghiệp

Đơn hàng đóng gói công nghiệp

cong viec don hang dong goi la gi

Tuyển 9 Nữ đơn hàng đóng gói tại Shizuoka thi 26/7/2019

Tuyển 9 Nữ đơn hàng đóng gói tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 1/8/2019 lương cơ bản 149.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....

Tuyển 9 Nữ đơn hàng đóng gói rau tại Gifu thi 1/8/2019

Tuyển 9 Nữ đơn hàng đóng gói rau xà lách tại tỉnh Gifu Nhật Bản thi tuyển ngày 1/8/2019 lương cơ bản 144.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng đóng gói nấm tại NAGASAKI thi 22/7/2019

Tuyển 6 Nam đơn hàng đóng gói nấm nhà kính tại tỉnh Nagasaki Nhật Bản thi tuyển ngày 22/7/2019 lương cơ bản 135.000 Yên/tháng chưa kể làm...
don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 30 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại HIROSHIMA thi 30/7/2019

Tuyển 30 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp làm việc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 30/7/2019 lương cơ bản 162.000 Yên/tháng chưa...
don hang dong goi linh kien oto

Tuyển 24 Nam đơn hàng đóng gói linh kiện máy in tại OSAKA thi...

Tuyển 24 Nam đơn hàng đóng gói linh kiện máy in,photo làm việc tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 30/7/2019 lương cơ bản 162.000...
Công việc đơn hàng đóng gói nhật bản là gì

Tuyển 3 Nữ đơn hàng đóng gói tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 16/7/2019

Tuyển 3 Nữ đơn hàng đóng gói sản phẩm làm việc tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 16/7/2019 lương cơ bản 153.000 Yên/tháng chưa kể...

Cần tuyển 8 Nam/Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp tại EHIME thi 21/6/2019

Tuyển 8 Nam/Nữ đơn hàng đóng gói công nghiệp làm việc tại tỉnh EHIME Nhật Bản thi tuyển ngày 21/6/2019 lương cơ bản 142.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 60 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba, Saitama thi...

Cần tuyển gấp 60 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Chiba, Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 15/9/2019 lương cơ bản 166.000 Yên/tháng chưa kể làm...