Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng điện tử Nhật Bản

Đơn hàng điện tử Nhật Bản

Tuyển 30 Nữ đơn hàng lắp ráp điện tử tại Fukui thi 28/10/2019

Cần tuyển gấp 30 Nữ đơn hàng lắp ráp điện tử tại tỉnh Fukui Nhật Bản thi tuyển ngày 28/10/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 18 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại Hyogo thi 16/10/2019

Cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 16/10/2019 lương cơ bản 146.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 35 Nữ đơn hàng điện tử tại Hiroshima thi 28/8/2019

Cần tuyển gấp 35 Nữ đơn hàng điện tử công việc lắp ráp linh kiện điện tử tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương cơ...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 36 Nữ đơn hàng điện tử tại Osaka thi 25/8/2019

Tuyển gấp 36 Nữ đơn hàng điện tử LED tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 25/8/2019 lương cơ bản 140.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 9 Nữ đơn hàng điện tử tại Osaka thi 8/8/2019

Cần tuyển gấp 9 Nữ đơn hàng điện tử công việc lắp ráp bản mạch điện tử, kiểm tra sản phẩm tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển...

Tuyển 36 Nam/Nữ đơn hàng điện tử làm tại SHIZUOKA thi 28/7/2019

Tuyển 36 Nam/Nữ đơn hàng sản xuất linh kiện điện tử tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 28/7/2019 lương cơ bản 135.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 48 Nam/Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại Hiroshima thi 24/7/2019

Tuyển 48 Nam/Nữ đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 24/7/2019 lương cơ bản 153.000 Yên/tháng chưa kể làm...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 70 Nữ đơn hàng điện tử tại Hiroshima thi 30/7/2019

Tuyển 70 Nữ đơn hàng điện tử tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 30/7/2019 lương cơ bản 140.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 20 Nữ đơn hàng kiểm tra linh kiện điện tử ở Hiroshima thi...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng kiểm tra linh kiện điện tử làm việc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 30/7/2019 lương cơ bản 155.000...

Tuyển 22 Nữ đơn hàng điện tử tại Aichi thi tuyển 12/6/2019

Tuyển 22 Nữ đơn hàng điện tử làm việc tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 12/6/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp làm tại IWATE thi...

Cần tuyển gấp 9 Nam đơn hàng nông nghiệp làm tại tỉnh IWATE Nhật Bản thi tuyển ngày 19/7/2020 lương cơ bản 145.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
0963.668.313