Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng điện tử Nhật Bản

Đơn hàng điện tử Nhật Bản

don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 18 nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại Saitama thi 4/12/2019

Công ty cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 4/12/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 45 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại AOMORI thi 24/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 45 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại tỉnh AOMORI Nhật Bản thi tuyển ngày 24/11/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 12 Nữ đơn hàng lắp ráp điện tử tại Hyogo thi 2/11/2019

Cần tuyển gấp 12 Nữ đơn hàng lắp ráp điện tử tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 28/10/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 30 Nữ đơn hàng lắp ráp điện tử tại Fukui thi 28/10/2019

Cần tuyển gấp 30 Nữ đơn hàng lắp ráp điện tử tại tỉnh Fukui Nhật Bản thi tuyển ngày 28/10/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 18 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại Hyogo thi 16/10/2019

Cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 16/10/2019 lương cơ bản 146.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 35 Nữ đơn hàng điện tử tại Hiroshima thi 28/8/2019

Cần tuyển gấp 35 Nữ đơn hàng điện tử công việc lắp ráp linh kiện điện tử tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương cơ...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 36 Nữ đơn hàng điện tử tại Osaka thi 25/8/2019

Tuyển gấp 36 Nữ đơn hàng điện tử LED tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 25/8/2019 lương cơ bản 140.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 9 Nữ đơn hàng điện tử tại Osaka thi 8/8/2019

Cần tuyển gấp 9 Nữ đơn hàng điện tử công việc lắp ráp bản mạch điện tử, kiểm tra sản phẩm tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển...

Tuyển 36 Nam/Nữ đơn hàng điện tử làm tại SHIZUOKA thi 28/7/2019

Tuyển 36 Nam/Nữ đơn hàng sản xuất linh kiện điện tử tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 28/7/2019 lương cơ bản 135.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
don hang kiem tra linh kien dien tu nhat ban

Tuyển 48 Nam/Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại Hiroshima thi 24/7/2019

Tuyển 48 Nam/Nữ đơn hàng lắp ráp linh kiện điện tử tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 24/7/2019 lương cơ bản 153.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie thi tuyển tháng 1.2021 Đơn hàng tiện robot là trong những đơn hàng xkld...