Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tháng 11.2020

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tháng 11.2020

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tháng 11.2020 – Tổng hợp những đơn hàng trong nhà máy công xưởng, các ngành nghề về đóng sách, in ấn, cơ khí, cơm hộp, chế biến thực phẩm, điện tử

Đơn hàng nam cơm hộp làm việc tại nagano thi tuyển...

Tuyển 4 nam làm cơm hộp làm việc tại tỉnh Nagano nghiệp đoàn torien làm thêm nhiều.  Đây là 1 trong những đơn hàng đi Nhật mới...