Home Xuất khẩu lao động Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tháng 11.2020

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tháng 11.2020

Đơn hàng công xưởng Nhật Bản tháng 11.2020 – Tổng hợp những đơn hàng trong nhà máy công xưởng, các ngành nghề về đóng sách, in ấn, cơ khí, cơm hộp, chế biến thực phẩm, điện tử

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie thi tuyển tháng 1.2021 Đơn hàng tiện robot là trong những đơn hàng xkld...