Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 35 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba, saitama thi 4/3/2019

Tuyển 35 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Chiba, Saitama Nhật Bản. thi tuyển ngày 4/3/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 8 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Tokyo thi tuyển 5/3/2019

Tuyển 8 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Tokyo Nhật Bản. thi tuyển ngày 5/3/2019 lương cơ bản 164.000 Yên/tháng chưa kể...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 40 Nam/ Nữ đơn hàng cơm hộp làm tại Kanagawa thi tuyển 14/1/2019

Thông báo tuyển dụng 40 Nam/ Nữ đơn hàng cơm hộp công việc làm đồ ăn sẵn tại tỉnh Kanagawa Nhật Bản thi tuyển...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 52 Nữ đơn hàng cơm hộp làm tại Tokyo, Saitama,Kyoto thi 20/1/2019

Cần tuyển 52 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Tokyo, Saitama, Kyoto Nhật Bản thi 20/1/2019, Lương cơ bản 16,5 Man...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Cần tuyển 15 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Kanagawa thi tuyển 19/12/2018

Cần tuyển gấp 15 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Kanagawa Nhật Bản thi tuyển 19/12/2018 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 22 Nữ đơn hàng cơm hộp làm tại Chiba thi tuyển 15/12/2018

Tuyển gấp 22 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Chiba Nhật Bản thi tuyển 15/12/2018 lương cơ bản 152.000 Yên/tháng chưa...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 66 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại Chiba thi tuyển 10/12/2018

Đơn hàng cơm hộp là một trong những đơn hàng đi nhật truyền thống của công ty. Mỗi tháng công ty liên tục nhận...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển gấp 70 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại Aichi thi tuyển...

Đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp, cơm văn phòng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của lao động. Với đặc...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 10 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại SHIZUOKA thi tuyển 17/11/2018

Đơn hàng cơm hộp, cơm văn phòng, trang trí món ăn luôn nhận được sự quan tâm rất lớn của lao động. Với đặc...

ĐƠN HÀNG MỚI