Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 220 Nam/Nữ đơn hàng cơm hộp thi tuyển 24/7/2019

Tuyển 220 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp và đồ ăn nhanh làm việc tại tỉnh Saitama, Chiba, Kyoto .. Nhật Bản thi...

Tuyển 180 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Saitama thi tuyển 5/7/2019

Tuyển 180 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp và đồ ăn nhanh làm việc tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 5/7/2019...

Tuyển 180 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Ehime thi tuyển ngày 12/7/2019

Tuyển 180 đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp và đồ ăn nhanh làm việc tại tỉnh Ehime Nhật Bản thi tuyển ngày 12/7/2019 lương...
thuc te cong viec don hang com hop nhat ban

Tuyển 150 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba thi 22/5/2019

Tuyển 150 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp làm việc tại tỉnh Chiba Nhật Bản thi tuyển ngày 22/5/2019 lương cơ bản 158.000 Yên/tháng chưa...
thuc te cong viec don hang com hop nhat ban

Tuyển 24 Nam/Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba Nhật Bản thi 23/5/2019

Tuyển 24 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp làm việc tại tỉnh chiba Nhật Bản thi tuyển ngày 23/5/2019 lương cơ bản 162.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 24 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba Nhật Bản thi 2/4/2019

Tuyển 24 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Chiba Nhật Bản thi tuyển ngày 2/4/2019 lương cơ bản 150.000...
thuc te cong viec don hang com hop nhat ban

Tuyển 40 Nữ đơn hàng cơm hộp thi tuyển 28/3/2019

Tuyển 40 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp làm việc tại Guma Nhật Bản thi tuyển ngày 28/3/2019 lương...

Tuyển 15 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Ibaraki thi tuyển 25/3/2019

Tuyển 15 Nữ đơn chế biến thực phẩm cơm hộp làm việc tại Ibaraki Nhật Bản thi tuyển ngày 25/3/2019 lương cơ bản 142.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 40 Nữ đơn hàng cơm hộp làm tại Fukushima thi 25/3/2019

Tuyển 40 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp làm việc tại Fukushima Nhật Bản thi tuyển ngày 25/3/2019 lương cơ bản 143.000 Yên/tháng...

Tuyển 23 Nam/Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại Chiba thi 20/3/2019

Tuyển 23 Nam/Nữ đơn chế biến thực phẩm cơm hộp làm việc tại Chiba Nhật Bản thi tuyển ngày 20/3/2019 lương cơ bản 166.000 Yên/tháng...

ĐƠN HÀNG MỚI