Một số điều TTS cần biết về đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 60 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại ISHIKAWA thi 14/10/2019

Cần tuyển gấp 60 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh ISHIKAWA Nhật Bản thi tuyển ngày 14/10/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm...
Một số điều TTS cần biết về đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 120 Nữ đơn hàng cơm hộp tại FUKUSHIMA thi 20/10/2019

Cần tuyển gấp 120 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Fukushima Nhật Bản thi tuyển ngày 20/10/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 90 Nam đơn hàng cơm hộp tại Osaka thi 30/9/2019

Cần tuyển gấp 90 Nam đơn hàng chế biến cơm hộp ở tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 30/9/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
thuc te cong viec don hang com hop nhat ban

Tuyển 70 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba thi 30/9/2019

Cần tuyển gấp 70 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp ở tại tỉnh Chiba Nhật Bản thi tuyển ngày 30/9/2019 lương cơ bản 162.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
thuc te cong viec don hang com hop nhat ban

Tuyển 20 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại Ehime thi 18/9/2019

Cần tuyển gấp 20 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp ở tại tỉnh Ehime Nhật Bản thi tuyển ngày 18/9/2019 lương cơ bản 140.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 60 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba, Saitama thi 15/9/2019

Cần tuyển gấp 60 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Chiba, Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 15/9/2019 lương cơ bản 166.000 Yên/tháng chưa kể làm...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 100 Nam/ Nữ đơn hàng cơm hộp tại Tokyo thi 21/8/2019

Cần tuyển gấp 100 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Tokyo Nhật Bản thi tuyển ngày 21/8/2019 lương cơ bản 166.000 Yên/tháng chưa kể làm...
thuc te cong viec don hang com hop nhat ban

Tuyển 50 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Hyogo thi tuyển 26/7/2019

Tuyển 50 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 26/7/2019 lương cơ bản 156.000 Yên/tháng chưa kể làm...
Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 3 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Tokyo thi 29/7/2019

Tuyển 3 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Tokyo Nhật Bản thi tuyển ngày 29/7/2019 lương cơ bản 172.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 24 Nam/Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba thi 23/7/2019

Tuyển 24 Nam/Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Chiba Nhật Bản thi tuyển ngày 30/7/2019 lương cơ bản 172.000 Yên/tháng chưa kể làm...

ĐƠN HÀNG MỚI