Đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 70 Nam/Nữ đơn hàng cơm hộp tại KANAGAWA,CHIBA thi 12/3/2020

Cần tuyển gấp 70 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại tỉnh KANAGAWA, CHIBA Nhật Bản thi tuyển ngày 12/3/2020 lương cơ bản 177.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...

Tuyển 90 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại CHIBA thi 4/3/2020

Cần tuyển gấp 90 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại tỉnh CHIBA Nhật Bản thi tuyển ngày 4/3/2020 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
thuc te cong viec don hang com hop nhat ban

Tuyển gấp 24 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại SAITAMA thi 28/2/2020

Cần tuyển gấp 24 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại tỉnh SAITAMA Nhật Bản thi tuyển ngày 28/2/2020 lương cơ bản 175.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 24 Nam đơn hàng cơm hộp làm tại CHIBA thi 23/2/2020

Cần tuyển gấp 24 Nam đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại tỉnh CHIBA Nhật Bản thi tuyển ngày 23/2/2020 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
Một số điều TTS cần biết về đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 60 Nữ đơn hàng cơm hộp làm tại SAITAMA thi 17/2/2020

Cần tuyển gấp 60 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại tỉnh SAITAMA Nhật Bản thi tuyển ngày 17/2/2020 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 80 Nam/Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại Chiba thi thi 7/1/2020

Cần tuyển gấp 80 Nam/Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại tỉnh ChiBa Nhật Bản thi tuyển ngày 7/1/2020 lương cơ bản 176.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
Một số điều TTS cần biết về đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 150 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Fukushima thi 28/10/2019

Cần tuyển gấp 150 Nữ đơn hàng cơm hộp tại tỉnh Fukushima Nhật Bản thi tuyển ngày 28/10/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....
Một số điều TTS cần biết về đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 40 Nữ đơn hàng cơm hộp làm tại YAMANASHI thi 11/11/2019

Cần tuyển gấp 40 Nữ đơn hàng cơm hộp tại tỉnh YAMANASHI Nhật Bản thi tuyển ngày 11/11/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....

Tuyển 20 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Iwate thi 20/10/2019

Cần tuyển gấp 20 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Iwate Nhật Bản thi tuyển ngày 20/10/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...
Một số điều TTS cần biết về đơn hàng cơm hộp Nhật Bản

Tuyển 100 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Shizuoka thi 23/10/2019

Cần tuyển gấp 100 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 23/10/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm...

ĐƠN HÀNG MỚI