Đơn hàng gia công kim loại Nhật Bản

Tuyển 9 Nam làm đơn hàng gia công kim loại tại Hokkaido thi tuyển...

Đơn hàng gia công kim loại là một trong những đơn hàng cơ khí nhận được sự quan tâm rất lớn của người đi...
Đơn hàng linh kiện ô tô Nhật Bản

Tuyển 30 Nam làm linh kiện Ô tô tại Nagano thi tuyển 30/11/2018

Đơn hàng linh kiện ô tô tại tỉnh Nagano là đơn hàng đi Nhật truyền thống tại công ty,Hàng năm đều có thực tập...

ĐƠN HÀNG MỚI