Tuyển 3 Nam đơn hàng hàn xì tại Osaka Nhật Bản thi 16/4/2019

Tuyển 3 Nam đơn hàng hàn xì làm việc tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 16/4/2019 lương cơ bản 170.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 7 Nam đơn hàng hàn xì tại Niigata Nhật Bản thi 13/4/2019

Tuyển 7 Nam đơn hàng hàn xi làm việc tại tỉnh Niigata Nhật Bản thi tuyển ngày 13/4/2019 lương cơ bản 142.000 Yên/tháng chưa kể làm...
Công việc kỹ sư tiện CNC Nhật Bản

Tuyển 6 Nam/Nữ đơn hàng điểu khiển máu CNC tại Niigata thi 13/4/2019

Tuyển 6 Nam/Nữ đơn hàng điều khiển máy tiện CNC làm việc tại tỉnh Niigata Nhật Bản thi tuyển ngày 13/4/2019 lương cơ bản 142.000 Yên/tháng...

Tuyển 30 Nam đơn hàng hàn xì tại Saitama thi tuyển 15/4/2019

Tuyển 30 Nam đơn hàng hàn xì làm việc tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 15/4/2019 lương cơ bản 160.000...

Đơn hàng sản xuất linh kiện ô tô tuyển nam làm việc tại aichi

Tuyển 18 Nam đơn sản xuất linh kiện ô tô làm việc tại Aichi nayoa Nhật Bản thi tuyển ngày 5/3/2019 lương cơ bản 155.000...

Tuyển 6 Nam đơn hàng hàn xì tại Tokyo thi tuyển 13/3/2019

Tuyển 6 Nam đơn hàng hàn xì làm việc tại tỉnh Tokyo Nhật Bản. thi tuyển ngày 13/3/2019 lương cơ bản 164.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 20 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ôtô tại Saitama thi 17/1/2019

Tuyển 20 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ôtô làm việc tại tỉnh Saitama Nhật Bản. thi tuyển ngày 17/1/2019 lương cơ bản 154.000 Yên/tháng...

Cần tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng dập kim loại tại Ibaraki thi 22/1/2019

Thông báo tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng cơ khí công việc dập kim loại tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản thi 22/1/2019. Lương cơ bản...

Tuyển 20 Nam đơn hàng gia công cơ khí tại Hokkaidou thi 13/1/2019

Thông bảo tuyển dụng 20 Nam đơn hàng gia công cơ khí làm việc tại Hokkaidou Nhật Bản thi 13/1/2019, Lương cơ bản 136.000...

Cần tuyển 10 Nam đơn hàng cơ khí hàn xì tại Osaka thi tuyển...

Cần tuyển gấp 10 Nam đơn hàng cơ khí công việc hàn xì, làm việc tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển 22/12/2018 lương...

ĐƠN HÀNG MỚI