Tuyển 6 Nam đơn hàng gia công kim loại tại Fukuoka thi 11/11/2019

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng cơ khí công việc gia công kim loại tại tỉnh Fukuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 11/11/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 5 Nam đơn hàng hàn xì làm tại Ibaraki thi 29/9/2019

Cần tuyển gấp 5 Nam đơn hàng hàn xì công việc hàn ống ở tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản thi tuyển ngày 29/9/2019 lương cơ bản 165.000 Yên/tháng chưa...
don hang duc nhua o to nhat ban

Tuyển 2 Nam đơn hàng đúc kim loại tại Aichi thi 4/10/2019

Cần tuyển gấp 2 Nam đơn hàng đúc kim loại tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 4/10/2019 lương cơ bản 162.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
Công việc kỹ sư tiện CNC Nhật Bản

Tuyển 2 Nam đơn hàng tiện CNC tại SHIGA thi 26/9/2019

Cần tuyển gấp 2 Nam đơn hàng tiện CNC tại tỉnh SHIGA Nhật Bản thi tuyển ngày 26/9/2019 lương cơ bản 158.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
don hang gia cong kim loai nhat ban

Tuyển 2 Nam đơn hàng gia công kim loại tại Shiga thi 14/9/2019

Cần tuyển gấp 2 Nam đơn hàng gia công kim loại tại tỉnh Shiga Nhật Bản thi tuyển ngày 14/9/2019 lương cơ bản 158.000 Yên/tháng chưa kể làm...
don hang gia cong kim loai nhat ban

Tuyển 6 Nam đơn hàng gia công kim loại tại KAGAWA thi 14/9/2019

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng gia công kim loại ở tại tỉnh KAGAWA Nhật Bản thi tuyển ngày 14/9/2019 lương cơ bản 137.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
Công việc kỹ sư tiện CNC Nhật Bản

Tuyển 6 Nam đơn hàng điểu khiển máy tiện, phay tại Aichi thi 22/8/2019

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng điều khiển máy phay, tiện tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 22/8/2019 lương cơ bản 170.000 Yên/tháng chưa kể làm...
don hang duc nhua o to nhat ban

Tuyển 18 Nam đơn đúc nhựa Ôtô tại Okayama thi 5/8/2019

Tuyển 16 Nữ đơn hàng đúc nhựa linh kiện Oto tại tỉnh Okayama Nhật Bản thi tuyển ngày 5/8/2019 lương cơ bản 157.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 24 Nam/ Nữ đơn hàng sơn ôtô tại OKAYAMA thi 1/8/2019

Tuyển 24 Nam/Nữ đơn hàng sơn linh kiện Oto phẩm tại tỉnh Okayama Nhật Bản thi tuyển ngày 1/8/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
don hang han ban tu dong nhat ban

Tuyển 6 Nam đơn hàng hàn bán tự động tại Tochigi thi 20/7/2019

Tuyển 6 Nam đơn hàng hàn bán tự động tại tỉnh Tochigi Nhật Bản thi tuyển ngày 20/7/2019 lương cơ bản 143.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

ĐƠN HÀNG MỚI