Cần tuyển 6 Nam đơn hàng hàn kết cấu tại Saitama thi 26/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng hàn kết cấu nhà thép tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 26/11/2019 lương cơ bản 162.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 24 Nam đơn hàng hàn xì làm việc tại SHIZUOKA thi 20/2/2020

Công ty cần tuyển gấp 24 Nam đơn hàng hàn xì làm việc tại tỉnh SHIZUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 20/2/2020 lương cơ bản 165.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 2 Nam đơn hàng hàng hàn bán tự động tại HIROSHIMA thi 20/9/2020...

Tuyển 2 Nam đơn hàng hàng hàn bán tự động tại HIROSHIMA thi 20/9/2020 lương cơ bản 160.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...
Đơn hàng gia công kim loại Nhật Bản

Tuyển 9 Nam làm đơn hàng gia công kim loại tại Hokkaido thi tuyển...

Đơn hàng gia công kim loại là một trong những đơn hàng cơ khí nhận được sự quan tâm rất lớn của người đi...

Tuyển 3 Nam đơn hàng hàn công trình làm tại Ibaraki thi 30/9/2020 lương...

Tuyển 3 Nam đơn hàng hàn công trình làm tại Ibaraki thi 30/9/2020 lương cơ bản 169.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....
Công việc kỹ sư tiện CNC Nhật Bản

Tuyển 6 Nam đơn hàng điểu khiển máy tiện, phay tại Aichi thi 22/8/2019

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng điều khiển máy phay, tiện tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 22/8/2019 lương cơ bản 170.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 4 Nữ đơn hàng gia công cơ khí làm tại KANAGAWA thi 28/9/2020...

Tuyển 4 Nữ đơn hàng gia công cơ khí làm tại KANAGAWA thi 28/9/2020 lương cơ bản 180.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...

Tuyển 6 Nam đơn hàng hàn xì tại Tokyo thi tuyển 13/3/2019

Tuyển 6 Nam đơn hàng hàn xì làm việc tại tỉnh Tokyo Nhật Bản. thi tuyển ngày 13/3/2019 lương cơ bản 164.000 Yên/tháng chưa kể...
cong viec don hang dap kim loai nhat ban

Tuyển 2 Nam đơn hàng dập kim loại tại GIFU thi 30/9/2020 lương 148.000...

Tuyển 2 Nam đơn hàng ngành cơ khí công việc dập kim loại tại GIFU thi 30/9/2020 lương 148.000 yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 7 Nam đơn hàng hàn xì tại Niigata Nhật Bản thi 13/4/2019

Tuyển 7 Nam đơn hàng hàn xi làm việc tại tỉnh Niigata Nhật Bản thi tuyển ngày 13/4/2019 lương cơ bản 142.000 Yên/tháng chưa kể làm...

ĐƠN HÀNG MỚI