Tuyển 3 Nam đơn hàng hàn công trình làm tại Ibaraki thi 30/9/2020 lương...

Tuyển 3 Nam đơn hàng hàn công trình làm tại Ibaraki thi 30/9/2020 lương cơ bản 169.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....
don hang gia cong kim loai nhat ban

Tuyển 6 Nam đơn hàng gia công kim loại tại KAGAWA thi 14/9/2019

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng gia công kim loại ở tại tỉnh KAGAWA Nhật Bản thi tuyển ngày 14/9/2019 lương cơ bản 137.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
cong viec don hang han kim loai nhat ban

Tuyển 2 Nam đơn hàng hàn bán tự động tại OSAKA thi 30/9/2020 lương...

Tuyển 2 Nam đơn hàng hàn bán tự động tại OSAKA thi 30/9/2020 lương cơ bản 161.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....

Cần tuyển 10 Nam đơn hàng cơ khí hàn xì tại Osaka thi tuyển...

Cần tuyển gấp 10 Nam đơn hàng cơ khí công việc hàn xì, làm việc tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển 22/12/2018 lương...

Tuyển 5 Nam đơn hàng hàn xì làm tại Ibaraki thi 29/9/2019

Cần tuyển gấp 5 Nam đơn hàng hàn xì công việc hàn ống ở tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản thi tuyển ngày 29/9/2019 lương cơ bản 165.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 4 Nữ đơn hàng gia công cơ khí làm tại KANAGAWA thi 28/9/2020...

Tuyển 4 Nữ đơn hàng gia công cơ khí làm tại KANAGAWA thi 28/9/2020 lương cơ bản 180.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...

Tuyển 20 Nam đơn hàng gia công cơ khí tại Hokkaidou thi 13/1/2019

Thông bảo tuyển dụng 20 Nam đơn hàng gia công cơ khí làm việc tại Hokkaidou Nhật Bản thi 13/1/2019, Lương cơ bản 136.000...

Cần tuyển 6 Nam đơn hàng hàn kết cấu tại Saitama thi 26/11/2019

Công ty cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng hàn kết cấu nhà thép tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 26/11/2019 lương cơ bản 162.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 2 Nam đơn hàng gia công cơ khí CNC làm tại NAGANO thi...

Tuyển 2 Nam đơn hàng gia công cơ khí CNC làm tại NAGANO thi 7/10/2020 lương cơ bản 150.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Cần tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng dập kim loại tại Ibaraki thi 22/1/2019

Thông báo tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng cơ khí công việc dập kim loại tại tỉnh Ibaraki Nhật Bản thi 22/1/2019. Lương cơ bản...

ĐƠN HÀNG MỚI