ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 30 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại CHIBA, TOCHIGHI

Cần tuyển gấp 30 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh CHIBA, TOCHIGHI Nhật Bản thi tuyển ngày 20/5/2020 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 22 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại AICHI thi 22/5/2020

Cần tuyển gấp 22 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh AICHI Nhật Bản thi tuyển ngày 22/5/2020 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 36 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại NIIGATA thi 1/4/2020

Cần tuyển gấp 36 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh NIIGATA Nhật Bản thi tuyển ngày 1/4/2020 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 100 Nam/Nữ đơn hàng làm bánh mì tại OSAKA thi 15/4/2020

Công ty cần tuyển gấp 100 Nam/Nữ đơn hàng thực phẩm làm bánh mì tại tỉnh OSAKA Nhật Bản thi tuyển ngày 15/4/2020 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 24 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại KYOTO thi 26/3/2020

Cần tuyển gấp 24 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại cơ sở y tế làm tại tỉnh KYOTO Nhật Bản thi tuyển ngày 26/3/2020 lương cơ bản 150.000...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 10 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại TOCHIGI thi 25/3/2020

Cần tuyển gấp 10 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm y tế làm tại tỉnh TOCHIGI Nhật Bản thi tuyển ngày 25/3/2020 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 9 Nữ đơn hàng làm bánh mì tại HYOGO thi 17/3/2020

Công ty cần tuyển gấp 9 Nữ đơn hàng thực phẩm làm bánh mì tại tỉnh HYOGO Nhật Bản thi tuyển ngày 17/3/2020 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 36 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại Shizuoka thi 14/3/2020

Cần tuyển gấp 36 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 14/3/2020 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 80 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại NIGATA thi 18/3/2020

Cần tuyển gấp 80 Nam/ Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh NIGATA Nhật Bản thi tuyển ngày 18/3/2020 lương cơ bản 156.000 Yên/tháng chưa kể...
tu vung tieng nhat nganh che bien thuc pham

Tuyển 120 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại OSAKA thi 8/3/2020

Cần tuyển gấp 120 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh OSAKA Nhật Bản thi tuyển ngày 8/3/2020 lương cơ bản 166.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

ĐƠN HÀNG MỚI

0963.668.313