Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại CHIBA thi 21/10/2020 lương cơ...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại CHIBA thi 21/10/2020 lương cơ bản 170.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca. Đây...
thuc te cong viec don hang com hop nhat ban

Tuyển 20 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại SAGA thi 20/9/2020 lương...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại SAGA thi 20/9/2020 lương cơ bản 156.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại TOKYO thi 20/10/2020 lương cơ...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại TOKYO thi 20/10/2020 lương cơ bản 170.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca. Đây...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 14 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại OSAKA thi 8/10/2020...

Tuyển 14 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại OSAKA thi 8/10/2020 lương 163.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca. Đây...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 6 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại ISHIAKAWA thi 19/9/2020 lương...

Tuyển 6 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại ISHIAKAWA thi 19/9/2020 lương 146.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca. Đây...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng thực phẩm làm bánh mỳ tại TOKYO thi 7/10/2020

Cần tuyển gấp 20 Nữ đơn hàng chế biến thủy sản tại tỉnh TOKYO Nhật Bản thi tuyển ngày 7/10/2020 lương cơ bản 170.000 Yên/tháng chưa kể làm...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 8 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại TOCHIGI thi 15/6/2020

Cần tuyển gấp 8 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh TOCHIGI Nhật Bản thi tuyển ngày 15/6/2020 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 10 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại OSAKA thi 16/6/2020

Cần tuyển gấp 10 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh OSAKA Nhật Bản thi tuyển ngày 16/6/2020 lương cơ bản 165.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 30 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại FUKUOKA thi 11/6/2020

Công ty cần tuyển gấp 30 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm làm tại tỉnh FUKUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 11/6/2020 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa...
don hang che bien rau nhat ban

Tuyển 40 Nam/Nữ đơn hàng thực phẩm tại SAITAMA,CHIBA thi 20/5/2020

Cần tuyển gấp 40 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm sơ chế và đóng gói củ quả làm tại tỉnh SAITAMA,CHIBA Nhật Bản thi tuyển ngày 20/5/2020...

ĐƠN HÀNG MỚI