Home Tags Xuất khẩu lao động tại Hyogo Nhật Bản

Tag: Xuất khẩu lao động tại Hyogo Nhật Bản

Tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thủy sản tại Hyogo...

Tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thủy sản làm việc tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 18/4/2019 lương cơ bản 152.000 Yên/tháng chưa...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie thi tuyển tháng 1.2021 Đơn hàng tiện robot là trong những đơn hàng xkld...