Home Tags Tổng hợp đơn hàng đi Nhật tháng 10 LƯƠNG CAO

Tag: Tổng hợp đơn hàng đi Nhật tháng 10 LƯƠNG CAO

Tuyển 18 Nữ đơn hàng may mặc tại Aichi thi 18/10/2019

Cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng may mặc tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 18/10/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...

Tuyển 18 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại Hyogo...

Cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng linh kiện điện tử tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 16/10/2019 lương cơ bản 146.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 10 Nữ đơn hàng đóng gói trồng nấm tại FUKUOKA...

Cần tuyển gấp 10 Nữ đơn hàng nông nghiệp công việc đóng gói và trồng nấm tại tỉnh FUKUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 23/10/2019 lương cơ bản 150.000...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Iwate thi 20/10/2019

Cần tuyển gấp 20 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Iwate Nhật Bản thi tuyển ngày 20/10/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 100 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Shizuoka thi 23/10/2019

Cần tuyển gấp 100 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Shizuoka Nhật Bản thi tuyển ngày 23/10/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 60 Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại ISHIKAWA...

Cần tuyển gấp 60 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh ISHIKAWA Nhật Bản thi tuyển ngày 14/10/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 18 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại ISHIKAWA...

Cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm rau củ quả tại tỉnh ISHIKAWA Nhật Bản thi tuyển ngày 9/10/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 120 Nữ đơn hàng cơm hộp tại FUKUSHIMA thi 20/10/2019

Cần tuyển gấp 120 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Fukushima Nhật Bản thi tuyển ngày 20/10/2019 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 4 Nam đơn hàng đóng gói linh kiện tại Gunma...

Cần tuyển gấp 4 Nam đơn hàng đóng gói linh kiện đàn piano, máy photo tại tỉnh Gunma Nhật Bản thi tuyển ngày 10/10/2019 lương cơ bản 145.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 40 nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại Ehime...

Cần tuyển gấp 40 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại tỉnh Ehime Nhật Bản thi tuyển ngày 23/10/2019 lương cơ bản 143.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie thi tuyển tháng 1.2021 Đơn hàng tiện robot là trong những đơn hàng xkld...