Home Tags Lương kỹ sư chế biến thực phẩm

Tag: Lương kỹ sư chế biến thực phẩm

Tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng kỹ sư chế biến thực phẩm...

Tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng kỹ sư vận hành máy chế biến thực phẩm tại Aichi Nhật Bản thi 8/7/2019. Đơn hàng đi nhật lần này...

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp tại Okinawa thi 9/8/2019

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp công việc trồng và chăm sóc cây cảnh tại tỉnh Okinawa Nhật Bản thi tuyển ngày 9/8/2019 lương cơ bản...