Home Tags Đơn hàng nông nghiệp đi Nhật lần 2

Tag: Đơn hàng nông nghiệp đi Nhật lần 2

Tuyển 5 Nữ đơn hàng nông nghiệp quay lại lần 2...

Tuyển 5 Nữ đơn hàng nông nghiệp quay lại lần 2 công việc trồng và thu hoạch nấm tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 24/7/2019 lương cơ...

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp tại Okinawa thi 9/8/2019

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp công việc trồng và chăm sóc cây cảnh tại tỉnh Okinawa Nhật Bản thi tuyển ngày 9/8/2019 lương cơ bản...