Home Tags Đơn hàng kỹ sư chế biến thực phẩm

Tag: Đơn hàng kỹ sư chế biến thực phẩm

Tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng kỹ sư chế biến thực phẩm...

Tuyển 12 Nam/Nữ đơn hàng kỹ sư vận hành máy chế biến thực phẩm tại Aichi Nhật Bản thi 8/7/2019. Đơn hàng đi nhật lần này...

Đơn hàng nam cơm hộp làm việc tại nagano thi tuyển...

Tuyển 4 nam làm cơm hộp làm việc tại tỉnh Nagano nghiệp đoàn torien làm thêm nhiều.  Đây là 1 trong những đơn hàng đi Nhật mới...