Home Tags Đơn hàng đóng gói osaka nhật bản

Tag: Đơn hàng đóng gói osaka nhật bản

Tuyển 45 Nữ đơn hàng đóng gói làm việc tại Osaka...

Tuyển 45 Nữ đơn hàng đóng gói làm việc tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 20/4/2019 lương cơ bản 153.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp tại Okinawa thi 9/8/2019

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp công việc trồng và chăm sóc cây cảnh tại tỉnh Okinawa Nhật Bản thi tuyển ngày 9/8/2019 lương cơ bản...