Home Tags Đơn hàng đi nhật năm 2019

Tag: Đơn hàng đi nhật năm 2019

Tuyển 33 Nam/ Nữ đơn hàng đúc nhựa thi 15/4/2019

Tuyển 33 Nam/Nữ đơn hàng đúc nhựa làm việc tại Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 15/4/2019 lương cơ bản 154.000 Yên/tháng...

Tuyển 35 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba, saitama thi...

Tuyển 35 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Chiba, Saitama Nhật Bản. thi tuyển ngày 4/3/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 8 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Tokyo thi tuyển...

Tuyển 8 Nữ đơn hàng cơm hộp làm việc tại tỉnh Tokyo Nhật Bản. thi tuyển ngày 5/3/2019 lương cơ bản 164.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 16 Nữ đơn hàng làm đồ ăn nhanh tại Aichi...

Tuyển 16 Nữ đơn hàng làm đồ ăn nhanh làm việc tại tỉnh Aichi Nhật Bản. thi tuyển ngày 14/3/2019 lương cơ bản 154.000 Yên/tháng...

Tuyển 6 Nam đơn hàng hàn xì tại Tokyo thi tuyển...

Tuyển 6 Nam đơn hàng hàn xì làm việc tại tỉnh Tokyo Nhật Bản. thi tuyển ngày 13/3/2019 lương cơ bản 164.000 Yên/tháng chưa kể...

Tuyển 30 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm 1 năm...

Tuyển 30 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm 1 năm làm việc tại tỉnh Toyama Nhật Bản, thi tuyển ngày 20/1/2019 mức lương...

Tuyển 20 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ôtô tại Saitama thi...

Tuyển 20 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ôtô làm việc tại tỉnh Saitama Nhật Bản. thi tuyển ngày 17/1/2019 lương cơ bản 154.000 Yên/tháng...

Tuyển 25 Nam đơn hàng Mộc Xây Dựng tại ChiBa thi...

Tuyển 25 Nam đơn hàng xây dựng - Mộc làm việc tại tỉnh ChiBa Nhật Bản. thi tuyển ngày 24/1/2019 lương cơ bản 145.500 Yên/tháng...

Tuyển 20 Nam/Nữ đơn hàng nông nghiệp tại Oita thi tuyển...

Tuyển 20 Nam/Nữ đơn hàng nông nghiệp công việc trồng và thu hoặch bắp cải tại tỉnh Oita Nhật Bản, thi tuyển ngày 14/1/2019...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng chế biến đồ ăn sẵn tai...

Thông báo tuyển 20 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm đồ ăn sẵn tại tỉnh Chiba Nhật Bản thi ngày 17/1/2019. Lương cơ bản...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie thi tuyển tháng 1.2021 Đơn hàng tiện robot là trong những đơn hàng xkld...