Home Tags Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Toyama

Tag: Đơn hàng chế biến thực phẩm tại Toyama

Tuyển 30 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm 1 năm...

Tuyển 30 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm 1 năm làm việc tại tỉnh Toyama Nhật Bản, thi tuyển ngày 20/1/2019 mức lương...

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp tại Okinawa thi 9/8/2019

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp công việc trồng và chăm sóc cây cảnh tại tỉnh Okinawa Nhật Bản thi tuyển ngày 9/8/2019 lương cơ bản...