Home Tags Đơn hàng bảo dưỡng ô tô Nhật Bản

Tag: Đơn hàng bảo dưỡng ô tô Nhật Bản

Tuyển 2 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Osaka...

Cần tuyển gấp 2 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 12/12/2019 lương cơ bản 167.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 3 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Kanagawa...

Cần tuyển gấp 3 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Kanagawa Nhật Bản thi tuyển ngày 15/10/2019 lương cơ bản 173.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Tokyo...

Cần tuyển gấp 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Tokyo Nhật Bản thi tuyển ngày 19/9/2019 lương cơ bản 178.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Chiba...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Chiba Nhật Bản thi tuyển ngày 19/9/2019 lương cơ bản 178.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Saitama...

Cần tuyển gấp 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 19/9/2019 lương cơ bản 178.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 4 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Aichi...

Cần tuyển gấp 4 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô ở tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 11/9/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Gifu...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Gifu Nhật Bản thi tuyển ngày 23/8/2019 lương cơ bản 144.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 15 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Saitama...

Cần tuyển gấp 15 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Aichi...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 20/8/2019 lương cơ bản 156.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 20 Nam đơn hàng linh kiện Ô tô tại Saitama...

Cần tuyển gấp 20 Nam đơn hàng linh kiện Ô tô tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 4/8/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 15 Nữ đơn hàng dọn dẹp khách sạn tại OSAKA...

Cần tuyển gấp 15 Nữ đơn hàng dọn dẹp khách sạn làm tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 18/1/2020 lương cơ bản 167.000 Yên/tháng chưa kể làm...
0963.668.313