Home Tags Đơn hàng bảo dưỡng ô tô Nhật Bản

Tag: Đơn hàng bảo dưỡng ô tô Nhật Bản

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Gifu...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Gifu Nhật Bản thi tuyển ngày 23/8/2019 lương cơ bản 144.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 15 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Saitama...

Cần tuyển gấp 15 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Aichi...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 20/8/2019 lương cơ bản 156.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 20 Nam đơn hàng linh kiện Ô tô tại Saitama...

Cần tuyển gấp 20 Nam đơn hàng linh kiện Ô tô tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 4/8/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại SHIZUOKA...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh SHIZUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 2/8/2019 lương cơ bản 170.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 18 Nam đơn đúc nhựa Ôtô tại Okayama thi 5/8/2019

Tuyển 16 Nữ đơn hàng đúc nhựa linh kiện Oto tại tỉnh Okayama Nhật Bản thi tuyển ngày 5/8/2019 lương cơ bản 157.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 24 Nam/ Nữ đơn hàng sơn ôtô tại OKAYAMA thi...

Tuyển 24 Nam/Nữ đơn hàng sơn linh kiện Oto phẩm tại tỉnh Okayama Nhật Bản thi tuyển ngày 1/8/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng sơn oto làm tại Hokaido thi...

Tuyển 6 Nam đơn hàng sơn kim loại, phụ tùng Otô làm việc tại tỉnh Hokaido Nhật Bản thi tuyển ngày 13/7/2019 lương cơ bản 145.000...

TUYỂN 10 NAM ĐÓNG GÓI LINH KIỆN Ô TÔ tại Osaka...

Tuyển 10 Nam đơn hàng đóng gói linh kiện oto làm việc tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 20/7/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 3 Nam đơn hàng linh kiện oto tại Tochigi Nhật...

Tuyển 3 Nam đơn hàng tiện sản xuất linh kiện oto làm việc tại tỉnh Tochigi Nhật Bản thi tuyển ngày 8/4/2019 lương...

Tuyển 60 Nữ đơn hàng cơm hộp tại Chiba, Saitama thi...

Cần tuyển gấp 60 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp tại tỉnh Chiba, Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 15/9/2019 lương cơ bản 166.000 Yên/tháng chưa kể làm...