Home Tags Đơn hàng bảo dưỡng ô tô Nhật Bản

Tag: Đơn hàng bảo dưỡng ô tô Nhật Bản

Tuyển 2 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Osaka...

Cần tuyển gấp 2 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 12/12/2019 lương cơ bản 167.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 3 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Kanagawa...

Cần tuyển gấp 3 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Kanagawa Nhật Bản thi tuyển ngày 15/10/2019 lương cơ bản 173.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Tokyo...

Cần tuyển gấp 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Tokyo Nhật Bản thi tuyển ngày 19/9/2019 lương cơ bản 178.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Chiba...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Chiba Nhật Bản thi tuyển ngày 19/9/2019 lương cơ bản 178.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Saitama...

Cần tuyển gấp 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 19/9/2019 lương cơ bản 178.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 4 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Aichi...

Cần tuyển gấp 4 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô ở tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 11/9/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Gifu...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Gifu Nhật Bản thi tuyển ngày 23/8/2019 lương cơ bản 144.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 15 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Saitama...

Cần tuyển gấp 15 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 28/8/2019 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Aichi...

Cần tuyển gấp 6 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Aichi Nhật Bản thi tuyển ngày 20/8/2019 lương cơ bản 156.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 20 Nam đơn hàng linh kiện Ô tô tại Saitama...

Cần tuyển gấp 20 Nam đơn hàng linh kiện Ô tô tại tỉnh Saitama Nhật Bản thi tuyển ngày 4/8/2019 lương cơ bản 150.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyển 9 Nữ đơn hàng dệt làm việc tại FUKUI thi...

Công ty cần tuyển gấp 9 Nữ đơn hàng Dệt làm việc tại tỉnh FUKUI Nhật Bản thi tuyển ngày 3/3/2020 lương cơ bản 145.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
0963.668.313