Home Tags Có nên làm việc ở hiroshima

Tag: có nên làm việc ở hiroshima

Tuyển 30 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp tại HIROSHIMA...

Tuyển 30 Nam đơn hàng đóng gói công nghiệp làm việc tại tỉnh Hiroshima Nhật Bản thi tuyển ngày 30/7/2019 lương cơ bản 162.000 Yên/tháng chưa...

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp tại Okinawa thi 9/8/2019

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp công việc trồng và chăm sóc cây cảnh tại tỉnh Okinawa Nhật Bản thi tuyển ngày 9/8/2019 lương cơ bản...