Hỉnh ảnh buổi phóng vấn đơn hợp cơm hộp tháng 12.2016

Ngày 17/12 vừa qua, đối tác Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc tại công ty, đồng thời có buổi phỏng vấn...

Hình ảnh đưa đoàn đơn hàng may ra sân bay tháng 12.2016

Một số hình ảnh trong buổi công ty tổ chức đưa đoàn đơn hàng may ra sân bay tháng 12.2016 Ngày 15.12.2016 công ty tô...

Hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng điện tử tháng 11.2016

Một số hình ảnh trong buổi phỏng vấn đơn hàng điện tử tháng 11.2016 Ngày 23/11/2016 Xí nghiệp nhật bản tổ chức gặp mặt phóng...

Hình ảnh tiễn đoàn cơm hộp ra sân bay tháng 11.2016

Một số hình ảnh buổi công ty đưa đoàn cơm hộp ra sân bay tháng 11.2016 Ngày 12.11.2016 công ty tô chức buổi tiễn các...

Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng đóng sách tháng 10.2016

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng đi nhật công việc đóng sách tháng 10.2016 Ngày 22/10 công ty tổ chức buổi phỏng...

Hình ảnh phỏng vấn đơn chế biến thực phẩm salat thi tuyển 9.2016

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng salat 9.2016 Ngảy 28/9/2016 công ty tổ chức buổi phỏng vấn gặp gỡ giữa xí nghiệp...

Tuyển 12 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại Hyogo thi tuyển 5/3/2019

Tuyển 12 Nữ đơn chế biến thực phẩm làm bánh mỳ làm việc tại Hyogo Nhật Bản thi tuyển ngày 5/3/2019 lương cơ bản 142.000...

Hình ảnh công ty đưa đoàn cơ khí ra sân bay tháng 10/2016

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi làm thủ tục trước khi bay của đoàn lao động Thay mặt toàn thể công thông...