Tuyển 3 Nam đơn hàng hàn công trình làm tại Ibaraki thi 30/9/2020 lương...

Tuyển 3 Nam đơn hàng hàn công trình làm tại Ibaraki thi 30/9/2020 lương cơ bản 169.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....
đơn hàng chăn nuôi bò sữa nhật bản

Tuyển 2 Nam đơn hàng chăn nuôi làm tại FUKUOKA thi 28/9/2020 lương cơ...

Tuyển 2 Nam đơn hàng chăn nuôi làm tại FUKUOKA thi 28/9/2020 lương cơ bản 143.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca. Đây...

Tuyển 3 Nam đơn hàng gia công nội thất làm việc tại FUKUOKA thi...

Tuyển 3 Nam đơn hàng gia công nội thất làm việc tại FUKUOKA thi 25/9/2020 lương cơ bản 147.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 2 Nam đơn hàng gia công cốt thép tại FUKUOKA thi 30/9/2020 lương...

Tuyển 2 Nam đơn hàng gia công cốt thép tại FUKUOKA thi 30/9/2020 lương cơ bản 155.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....

Tuyển 5 Nam đơn hàng chăn nuôi làm việc tại SAITAMA thi 24/9/2020 lương...

Tuyển 5 Nam đơn hàng chăn nuôi làm việc tại SAITAMA thi 24/9/2020 lương cơ bản 162.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...

Tuyển 2 Nam đơn hàng hàng hàn bán tự động tại HIROSHIMA thi 20/9/2020...

Tuyển 2 Nam đơn hàng hàng hàn bán tự động tại HIROSHIMA thi 20/9/2020 lương cơ bản 160.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại TOKYO thi 7/10/2020 lương cơ...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại TOKYO thi 7/10/2020 lương cơ bản 170.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca. Đây...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại CHIBA thi 21/10/2020 lương cơ...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại CHIBA thi 21/10/2020 lương cơ bản 170.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca. Đây...