don hang ky su o to nhat ban

Tuyển 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại HokKaido thi 12/2/2020

Cần tuyển gấp 9 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Hokkaido Nhật Bản thi tuyển ngày 12/2/2020 lương cơ bản 160.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...

Tuyển 18 Nữ đơn hàng may mặc làm việc tại NAGOYA thi 20/2/2020

Công ty cần tuyển gấp 18 Nữ đơn hàng may quần áo tại tỉnh NAGOYA Nhật Bản thi tuyển ngày 20/2/2020 lương cơ bản 155.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...

Tuyên 4 Nam đơn hàng đóng sách làm tại FUKUOKA thi 15/1/2020

Công ty cần tuyển gấp 4 Nam đơn hàng đóng sách, in ấn làm tại tỉnh FUKUOKA Nhật Bản thi tuyển ngày 15/1/2020 lương cơ bản 145.000 Yên/tháng chưa...
don hang ky su co khi nhat ban

Tuyển 2 Nam kỹ sư cơ khí làm việc tại HYOGO thi tuyển tháng...

Tuyển 2 Nam đơn hàng kỹ sư cơ khí chế tạo máy làm việc tại tỉnh Hyogo Nhật Bản thi tuyển 15/1/2020 lương cơ bản 220.000 Yên/tháng chưa kể làm...

Tuyển 80 Nam/Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp tại Chiba thi thi 7/1/2020

Cần tuyển gấp 80 Nam/Nữ đơn hàng chế biến cơm hộp làm tại tỉnh ChiBa Nhật Bản thi tuyển ngày 7/1/2020 lương cơ bản 176.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm...
don hang don dep toa nha nhat ban

Tuyển 15 Nữ đơn hàng dọn dẹp khách sạn tại OSAKA thi 18/1/2020

Cần tuyển gấp 15 Nữ đơn hàng dọn dẹp khách sạn làm tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 18/1/2020 lương cơ bản 167.000 Yên/tháng chưa kể làm...
don hang ky su o to nhat ban

Tuyển 2 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại Osaka thi 12/12/2019

Cần tuyển gấp 2 Nam đơn hàng bảo dưỡng Ô tô tại tỉnh Osaka Nhật Bản thi tuyển ngày 12/12/2019 lương cơ bản 167.000 Yên/tháng chưa kể làm thêm và...
don hang che bien rau nhat ban

Tuyển 8 Nữ đơn hàng chế biến rau quả siêu thị tại KANAGAWA thi...

Cần tuyển gấp 8 Nữ đơn hàng chế biến rau quả tại siêu thị làm tại tỉnh KANAGAWA Nhật Bản thi tuyển ngày 10/12/2019 lương cơ bản 175.000 Yên/tháng chưa...