Đơn hàng gia công kim loại Nhật Bản

Tuyển 9 Nam làm đơn hàng gia công kim loại tại Hokkaido thi tuyển...

Đơn hàng gia công kim loại là một trong những đơn hàng cơ khí nhận được sự quan tâm rất lớn của người đi...
đơn hàng chăn nuôi bò sữa nhật bản

Tuyển 30 Nữ đơn hàng chăn nuôi bò sữa tại Hokkaido thi tuyển 18/11/2018

Công nghệ chăn nuôi bò sữa ở Nhật Bản được đánh giá là tiên tiến hàng đầu thế giới, nhờ áp dụng nhiều kỹ...
Đơn hàng linh kiện ô tô Nhật Bản

Tuyển 30 Nam làm linh kiện Ô tô tại Nagano thi tuyển 30/11/2018

Đơn hàng linh kiện ô tô tại tỉnh Nagano là đơn hàng đi Nhật truyền thống tại công ty,Hàng năm đều có thực tập...
Đơn hàng chế biến thịt gà Nhật Bản

Tuyển 20 Nam đơn hàng chế biến thịt gà tại Kanagawa thi tuyển 20/11/2018

Đơn hàng chế biến thịt gà là một trong những đơn hàng đi Nhật công xưởng nam tốt nhất năm 2018. Công việc của...