Home Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

Thông tin cập nhật thường xuyên các hoạt động về lĩnh vực xuất khẩu lao động & du học Nhật Bản tổ chức thi tuyển tại Công ty

Những hình ảnh buổi thi tuyển đơn hàng may mặc

Trong ngày 6/3 vừa qua, Chúng tôi vừa tiến hành tổ chức thi tuyển thành công cho các ứng viên tham gia đơn hàng may...

Hình ảnh buổi thi tuyển đơn hàng đóng gói cá

Chúng tôi vừa tiến hành tổ chức thi tuyển thành công cho các ứng viên tham gia đơn hàng đóng gói ca.  Dưới đây là...

Một số hình ảnh thi tuyển đơn hàng cơm hộp nữ tại TOYAMA

Chúng tôi vừa tiến hành tổ chức thi tuyển thành công cho các ứng viên tham gia đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp...

Thông báo tư cách lưu trú đơn hàng cơm hộp xí nghiệp ASAHI

Thông báo tư cách lưu trú của đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp Xí nghiệp Asahi thi tháng 7/2019. Đoàn cơm hộp có...

Một số hình ảnh buổi thi tuyển đơn hàng thực phẩm cơm hộp

Chúng tôi vừa tiến hành tổ chức thi tuyển thành công cho các ứng viên tham gia đơn hàng chế biến thực phẩm cơm hộp....

Hình ảnh thi tuyển đơn hàng lắp đặt pin năng lượng mặt trời

Trong ngày 20/10 vừa qua, Chúng tôi vừa tiến hành tổ chức thi tuyển thành công cho các ứng viên tham gia đơn hàng lắp...

Hình ảnh xuất cảnh đơn hàng cơm hộp cho nam/nữ tháng 9

Nửa đầu tháng 09/2020 Công ty vui mừng khi có thông tin xuất cảnh của các bạn học viên đi xuất khẩu lao động...

Hình ảnh thi tuyển đơn hàng đóng gói công nghiệp tháng 8

Trong ngày 24/08 vừa qua, Chúng tôi vừa tiến hành tổ chức thi tuyển thành công cho các ứng viên tham gia đơn hàng...

Những hình ảnh buổi thi tuyển đơn hàng thực phẩm tháng 8

Ngày 23/08, Công ty tổ chức thi tuyển đơn hàng thực phẩm là dành cho các bạn làm việc tại Saitama. Hãy cùng xem...

Một số hình ảnh buổi xuất cảnh đơn hàng chế biến thực phẩm 7/2019

Tổng hợp một số hình ảnh thực tập sinh xuất cảnh sang Nhật Bản làm việc theo hợp đồng 3 năm. Trên khuôn mặt...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie...

Đơn hàng gia công tiện robot làm việc tại tỉnh mie thi tuyển tháng 1.2021 Đơn hàng tiện robot là trong những đơn hàng xkld...