Home Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

Thông tin cập nhật thường xuyên các hoạt động về lĩnh vực xuất khẩu lao động & du học Nhật Bản tổ chức thi tuyển tại Công ty

Một vài hỉnh ảnh trong buổi phỏng vấn đơn hàng làm đồ ăn sẵn...

Ngày 10/2 vừa qua Công ty đón tiếp nghiệp đoàn Nhật Bản tới thăm và trực tiếp tuyển dụng lao động cho đơn hàng...

Hình ảnh công ty đưa đoàn đơn hàng may ra sân bay tháng 1.2017

Một số hình ảnh trong buổi công ty đưa đoàn đơn hàng may ra sân bay tháng 1.2017 Ngày 18.1.2017 công ty tô chức buổi...

Hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng làm đồ ăn nhanh tháng 1.2017

Ngày 15/1 vừa qua Công ty đón tiếp nghiệp đoàn Nhật Bản tới thăm và trực tiếp tuyển dụng lao động cho đơn hàng...

Hỉnh ảnh buổi phóng vấn đơn hợp cơm hộp tháng 12.2016

Ngày 17/12 vừa qua, đối tác Nhật Bản đã có chuyến thăm và làm việc tại công ty, đồng thời có buổi phỏng vấn...

Hình ảnh đưa đoàn đơn hàng may ra sân bay tháng 12.2016

Một số hình ảnh trong buổi công ty tổ chức đưa đoàn đơn hàng may ra sân bay tháng 12.2016 Ngày 15.12.2016 công ty tô...

Hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng điện tử tháng 11.2016

Một số hình ảnh trong buổi phỏng vấn đơn hàng điện tử tháng 11.2016 Ngày 23/11/2016 Xí nghiệp nhật bản tổ chức gặp mặt phóng...

Hình ảnh tiễn đoàn cơm hộp ra sân bay tháng 11.2016

Một số hình ảnh buổi công ty đưa đoàn cơm hộp ra sân bay tháng 11.2016 Ngày 12.11.2016 công ty tô chức buổi tiễn các...

Hình ảnh phỏng vấn đơn hàng đóng sách tháng 10.2016

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng đi nhật công việc đóng sách tháng 10.2016 Ngày 22/10 công ty tổ chức buổi phỏng...

Hình ảnh phỏng vấn đơn chế biến thực phẩm salat thi tuyển 9.2016

Một số hình ảnh buổi phỏng vấn đơn hàng salat 9.2016 Ngảy 28/9/2016 công ty tổ chức buổi phỏng vấn gặp gỡ giữa xí nghiệp...

Hình ảnh công ty đưa đoàn cơ khí ra sân bay tháng 10/2016

Sau đây là một số hình ảnh trong buổi làm thủ tục trước khi bay của đoàn lao động Thay mặt toàn thể công thông...

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp tại Okinawa thi 9/8/2019

Tuyển 9 Nam đơn hàng nông nghiệp công việc trồng và chăm sóc cây cảnh tại tỉnh Okinawa Nhật Bản thi tuyển ngày 9/8/2019 lương cơ bản...