Bài viết mới

ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 20 Nam đơn hàng chế biến thực phẩm tại GIFU thi 20/10/2020 lương...

Tuyển 20 Nam đơn hàng chế biến thực phẩm tại GIFU thi 20/10/2020 lương cơ bản 143.000 yên/tháng  chưa kể làm thêm và tăng...
don hang dong goi thuy san nhat ban

Tuyển 10 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thủy sản tại CHIBA thi 18/10/2020 lương...

Tuyển 10 Nam/Nữ đơn hàng chế biến thủy sản tại CHIBA thi 18/10/2020 lương cơ bản 160.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....

Tuyển 2 Nam đơn hàng gia công cơ khí CNC làm tại NAGANO thi...

Tuyển 2 Nam đơn hàng gia công cơ khí CNC làm tại NAGANO thi 7/10/2020 lương cơ bản 150.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và...
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 10 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại IBARAKI thi 8/10/2020 lương...

Tuyển 10 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại IBARAKI thi 8/10/2020 lương cơ bản 161.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....
ly do don hang che bien thuc pham nhat ban luon hot

Tuyển 30 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại HYOGO thi 9/10/2020 lương...

Tuyển 30 Nữ đơn hàng chế biến thực phẩm tại HYOGO thi 9/10/2020 lương 145.000 yên/tháng cơ bản chưa kể làm thêm và tăng ca....

Tuyển 8 Nam đơn hàng mộc nội thất làm tại FUKUOKA thi 20/10/2020...

Tuyển 8 Nam đơn hàng mộc nội thất làm tại FUKUOKA thi 20/10/2020 lương cơ bản 155.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....

Tuyển 4 Nữ đơn hàng gia công cơ khí làm tại KANAGAWA thi 28/9/2020...

Tuyển 4 Nữ đơn hàng gia công cơ khí làm tại KANAGAWA thi 28/9/2020 lương cơ bản 180.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại CHIBA thi 7/10/2020 lương cơ...

Tuyển 20 Nữ đơn hàng làm bánh mỳ tại CHIBA thi 7/10/2020 lương cơ bản 171.000 yên/tháng chưa kể làm thêm và tăng ca....